Bản tin cổ đông

VID_ Thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức 2019

06:33 07/09/2020
VID _ xin thông báo : ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày 03/09/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã thông báo số: 1399/TB-CNVSD và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo số: 1530/TB-SGDHCM vào ngày 04/09/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CK: VID) như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VID - Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2020 - Ngày đăng ký cuối cùng : 15/9/2020 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng cổ phiếu Xin xem toàn văn các thông tin trên đính kèm