Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Trên tinh thần đề cao sự cộng tác, tính chuyên nghiệp và thể hiện được thông điệp sứ mệnh quan trọng của công ty: “Vì Cộng Đồng”, tất cả những hoạt động của chúng tôi nhấn mạnh vào 4 giá trị cốt lõi:

- Rèn luyện thân thể: Dẻo dai, khỏe mạnh.

- Tôn vinh giá trị gia đình: Chia sẻ và trách nhiệm.

- Chuyên nghiệp trong công tác: Đoàn kết, chỉn chu.

- Tạo giá trị cho xã hội: Cống hiến, nhiệt tâm.