Bản tin cổ đông

VID_Thông báo ngày ĐKCC để chi trả CT năm 2021

13:15 22/06/2022
VID _ xin thông báo : ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày 17/06/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã thông báo số: 982/TB-CNVSD và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo số: 1201/TB-SGDHCM vào ngày 21/06/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CK: VID) như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VID - Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022 - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/07/2022 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu (Xin xem toàn văn các thông tin trên đính kèm)