Bản tin cổ đông

VID: Năm 2018 sẽ tập trung vào mảng giáo dục, kế hoạch lãi 38 tỷ đồng

16:29 18/06/2018
Tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu ngành giấy và tham gia vào một số ngành dịch vụ mới như tổ chức sự kiện… là những định hướng của HĐQT VID trong năm 2018.

Dự kiến vào ngày 15/06/2018, CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. Qua đó, HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt lần lượt là 780 tỷ đồng và 38 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng nhẹ so với thực hiện ở năm 2017 thì lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch giảm mạnh đến 67%.

Kế hoạch kinh doanh-tài chính của VID giai đoạn 2018-2020
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 VID

Theo định hướng của HĐQT, VID sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng, liên kết với các đối tác có uy tín và lợi thế để triển khai xây dựng trường nhiều cấp học tại số 806 Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP.HCM. 

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho định hướng về đầu tư giáo dục, VID đã triển khai cải tạo nâng cấp một số nhà kho, xưởng sản xuất thành các công trình mới như sân bóng trong nhà, phòng giải trí, nhà ăn,… với giá trị đầu tư 9 tỷ đồng trong năm 2017 và đang tiếp tục đầu tư hoàn thành trong năm 2018.

Bên cạnh đó, VID sẽ duy trì và mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu ngành giấy, hỗ trợ các công ty con trong công tác quản trị và nguồn tài chính nhằm phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh thương mại giấy. 

Trong năm 2018, VID cũng có kế hoạch triển khai thêm một số ngành dịch vụ mới như tổ chức sự kiện, tổ chức triển lãm, cho thuê hội trường, cung cấp dịch vụ nhà hàng, hoạt động thể dục thể thao và một số hoạt động giải trí khác.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của VID đạt hơn 766 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch và tăng gấp 8 lần so với năm 2016. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 144 tỷ đồng và 116 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch và tăng hơn 7 lần cùng kỳ. Công ty đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền, tương đương hơn 25.5 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh 2017 VID
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 VID

Để tiếp tục đầu tư mở rộng sang lĩnh vực giáo dục, VID đã tham gia đầu tư 28.33% vốn vào CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt và 15% vốn vào CTCP Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt. Ngoài ra, VID cũng đã tăng tỷ lệ sở hữu vốn lên 20.89% tại CTCP Chè Lâm Đồng-Công ty đang sở hữu diện tích trồng chè tương đối lớn và là thương hiệu xuất khẩu chè uy tín từ nhiều năm nay.

Đối với các công ty con hoạt động không hiệu quả, VID đã hoàn tất việc thoái vốn trong năm 2017, đem về cho Công ty khoản lãi hơn 120 tỷ đồng sau khi đã trừ khoản chi phí thanh lý. 

Danh sách các Công ty VID đã thoái vốn trong năm 2017
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 VID

Ngọc Cẩm


Nguồn: https://vietstock.vn/2018/06/vid-nam-2018-se-tap-trung-vao-mang-giao-duc-ke-hoach-lai-38-ty-dong-737-609225.htm