Bản tin cổ đông

VID_ BCTC Quý 2.2021 hợp nhất và giải trình

06:25 16/07/2021
VID_ BCTC Quý 2.2021 hợp nhất và giải trình