ỦY BAN CHỐNG TIÊU CỰC

3. KHÔNG DÁM

16:28 02/11/2017

I. NHÂN SỰ BAN ĐIỀU TRA – GIÁM SÁT HÀNH VI TIÊU CỰC VÀ HỘI ĐỒNG PHÂN XỬ 2017 – 2018

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Điều tra – Giám sát

· Tổ Điều tra và xử lý

· Tổ pháp chế

2. BAN ĐIỀU TRA - GIÁM SÁT HÀNH VI TIÊU CỰC

- Trưởng Ban: Ông Vũ Quốc Vương

- Phó Ban: Ông Châu Minh Thiện

- Thành viên:

· Ông Bùi Văn Thủy

· Ông Bùi Quang Toàn

- Công ty Luật

3. HỘI ĐỒNG PHÂN XỬ

01 Chủ tịch Hội đồng Phân xử: Tổng Giám Đốc hoặc Người được ủy quyền;

01 Ủy viên: Đại diện Ban Chấp Hành Công đoàn;

01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: Đại diện Bộ phận Hành chánh Nhân sự;

01 Ủy viên: Đại diện Ban Điều Tra – Giám Sát Hành Vi Tiêu Cực;

01 Ủy viên: Đại diện Người bị tố cáo.

4. TIÊU CHÍ THÀNH VIÊN

- Sự tin cậy: Thời gian cống hiến cho công ty; Được thử thách và kiểm chứng; Hoàn thành tốt công việc; Được sự tín nhiệm; Lý lịch đạo đức tốt.

- Chuyên môn, năng lực và tính cách: Thành thạo nghiệp vụ, am hiểu luật; Khả năng thích ứng; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao; Công tâm, minh bạch, thẳng thắn.

5. THÔNG TIN LIÊN LẠC TỐ CÁO HÀNH VI TIÊU CỰC

- Email: chongtieucuc@vidon.com.vn

- Ông Vũ Quốc Vương - Trưởng Ban

Email: vuong.vuquoc@vidon.com.vn

Điện thoại: 090 6768 111

- Ông Châu Minh Thiện - Phó Ban

Email: thien.chauminh@vidon.com.vn

Điện thoại: 0901 867 187

II. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ

1. BAN ĐIỀU TRA - GIÁM SÁT HÀNH VI TIÊU CỰC

BƯỚC 1: TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỐ CÁO

Điều kiện tiếp nhận:

- Tiếp nhận và xử lý với những thông tin tố cáo đích danh, không nặc danh và ẩn danh;

- Xuất trình các bằng chứng thuyết phục: Hình ảnh, ghi âm, chứng từ hoặc tang vật liên quan;

- Hoàn tất hồ sơ tố cáo trong 05 ngày làm việc theo biểu mẫu

Chính sách bảo vệ và khuyến khích người cung cấp thông tin:

- Người tố cáo sẽ được bảo mật danh tính xuyên suốt quá trình điều tra;

- Được thưởng trong các trường hợp sau:

· Hoàn chỉnh hồ sơ tố cáo: Thưởng 1.000.000 vnd

· Có quyết định kỷ luật với hành vi tiêu cực từ Hội đồng phân xử: Thưởng 5.000.000 vnd

BƯỚC 2: KIỂM CHỨNG THÔNG TIN TỐ CÁO

Chính sách khoan hồng: Áp dụng cho đối tượng thành khẩn nhận lỗi

- Nhắc nhở và yêu cầu người bị tố cáo không tái phạm bất cứ lần nào;

- Yêu cầu khắc phục hậu quả;

- Bảo toàn danh dự cho người bị tố cáo;

- Đóng hồ sơ.

2. HỘI ĐỒNG PHÂN XỬ HÀNH VI TIÊU CỰC

a) Hội đồng phân xử 2017 - 2018

- Ông Bùi Quang Minh: Chủ tịch Hội Đồng Phân Xử;

- Ông Vũ Quốc Vương: Ủy viên Đại Diện Ban Chấp Hành Công đoàn;

- Bà Phạm Thị Thiên Hà: Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng Đại Diện Bộ phận Hành chánh Nhân sự;

- Ông Châu Minh Thiện: Ủy viên Đại Diện Ban Đại diện Ban Điều Tra – Giám Sát Hành Vi Tiêu Cực;

- Ông Bùi Quang Toàn: Ủy viên Đại diện Người bị tố cáo.

b) Nguyên tắc làm việc Hội Đồng Phân Xử:

- Họp khi có đủ từ 05 thành viên trở lên tham dự;

- Kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua bỏ phiếu kín;

- Việc họp Hội Đồng Phân Xử phải được lập thành biên bản ghi ý kiến của các thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng đối với CBNV có hành vi tiêu cực.

Bước 1: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHÂN XỬ

Bước 2: HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỀ XUẤT Ở CẤP PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Bước 3: HỌP HỘI ĐỒNG PHÂN XỬ

Bước 4: BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Bước 5: GHI HỒ SƠ LÝ LỊCH CBNV

Bước 6: THỰC HIỆN LƯU HỒ SƠ

III. ÁP DỤNG GIẢ LẬP TÌNH HUỐNG

1. YÊU CẦU

- Phù hợp với pháp luật hiện hành;

- Phù hợp với vị trí, tính chất công việc của CBNV;

- Không lạm dụng quyền hạn xâm hại đến đời sống riêng tư và tinh thần của CBNV;

- Không vi phạm nguyên tắc ứng xử và đạo đức xã hội.

2. MỤC TIÊU

- Hướng đến yếu tố giáo dục hơn là các hình thức răn đe và xử lý kỷ luật;

- Phục vụ công tác giám sát tính tuân thủ Nội quy/Điều lệ công ty và kiểm tra trình độ, kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp của CBNV nhằm nâng cao ý thức tuân thủ và đạo đức cho CBNV;

- Phục vụ công tác điều tra đối với CBNV bị tố cáo về hành vi tiêu cực.